جراحی بینی یک نوع عمل جراحی برای تغییر شکل بینی می باشد که می توان از آن برای

اتوپلاستی (جراحی زیبایی گوش) چیست و چگونه انجام می شود

 

جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس

عفونت سینوسها یا سینوزیت در واقع یک التهاب

 

در صورتیکه برجستگی چانه شما در نمای نیمرخ کم و چانه عقب کشیده باشد شما ممکن است

 

به اختصار باید گفت که این نوع ترکیبات به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

Top